Радови у току

Радови у току – садржаји:

Молекулско-кинетичка теорија

Термодинамика

 

Релативистичка физика

Квантна природа електромагнетног зрачења

Таласна својства честица и појам о квантној механици

 

Астрономија – Видео YouTube