III разред – 4.7. Електрично осцилаторно коло

 

Подсетник

Видео снимци