II разред – 3.2. Бернулијева једначина

 

Подсетник

Оглед

 

Phet Симулација

Проток флуида и притисак

Кликни и започни